Included taxa

Otto, J. C. & Hill, D. E. (2017b). Catalogue of the Australian peacock spiders (Araneae: Salticidae: Euophryini: Maratus, Saratus). Peckhamia 148.1: 1-21. download pdf

Back
Valid taxa Family Page / figures published as
Maratus albus Salticidae 1 (m habitus) Maratus albus
Maratus amabilis Salticidae 16 (m habitus) Maratus amabilis
Maratus anomalus Salticidae 2 (m habitus) Maratus anomalus
Maratus aurantius Salticidae 2 (m habitus) Maratus aurantius
Maratus australis Salticidae 14 (m habitus) Maratus australis
Maratus avibus Salticidae 9 (m habitus) Maratus avibus
Maratus bubo Salticidae 9 (m habitus) Maratus bubo
Maratus caeruleus Salticidae 9 (m habitus) Maratus caeruleus
Maratus calcitrans Salticidae 4 (m habitus) Maratus calcitrans
Maratus chrysomelas Salticidae 6 (m habitus) Maratus chrysomelas
Maratus cinereus Salticidae 2 (m habitus) Maratus cinereus
Maratus clupeatus Salticidae 17 (m habitus) Maratus clupeatus
Maratus digitatus Salticidae 4 (m habitus) Maratus digitatus
Maratus elephans Salticidae 15 (m habitus) Maratus elephans
Maratus eliasi Salticidae 5 (m habitus) Maratus eliasi
Maratus fimbriatus Salticidae 7 (m habitus) Maratus fimbriatus
Maratus harrisi Salticidae 8 (m habitus) Maratus harrisi
Maratus hortorum Salticidae 9 (m habitus) Maratus hortorum
Maratus jactatus Salticidae 5 (m habitus) Maratus jactatus
Maratus julianneae Salticidae 2 (m habitus) Maratus julianneae
Maratus karrie Salticidae 10 (m habitus) Maratus karrie
Maratus lentus Salticidae 3 (m habitus) Maratus lentus
Maratus leo Salticidae 11 (m habitus) Maratus leo
Maratus linnaei Salticidae 17 (m habitus) Maratus linnaei
Maratus literatus Salticidae 11 (m habitus) Maratus literatus
Maratus lobatus Salticidae 8 (m habitus) Maratus lobatus
Maratus madelineae Salticidae 10 (m habitus) Maratus madelineae
Maratus maritimus Salticidae 12 (m habitus) Maratus maritimus
Maratus michaelorum Salticidae 3 (m habitus) Maratus michaelorum
Maratus montanus Salticidae 12 (m habitus) Maratus montanus
Maratus mungaich Salticidae 10 (m habitus) Maratus mungaich
Maratus neptunus Salticidae 3 (m habitus) Maratus neptunus
Maratus nigromaculatus Salticidae 7 (m habitus) Maratus nigromaculatus
Maratus ottoi Salticidae 5 (m habitus) Maratus ottoi
Maratus pardus Salticidae 16 (m habitus) Maratus pardus
Maratus pavonis Salticidae 12 (m habitus) Maratus pavonis
Maratus personatus Salticidae 17 (m habitus) Maratus personatus
Maratus plumosus Salticidae 5 (m habitus) Maratus plumosus
Maratus proszynskii Salticidae 15 (m habitus) Maratus proszynskii
Maratus purcellae Salticidae 13 (m habitus) Maratus purcellae
Maratus rainbowi Salticidae 12 (m habitus) Maratus splendens
Maratus robinsoni Salticidae 13 (m habitus) Maratus robinsoni
Maratus sarahae Salticidae 11 (m habitus) Maratus sarahae
Maratus sceletus Salticidae 6 (m habitus) Maratus sceletus
Maratus speciosus Salticidae 17 (m habitus) Maratus speciosus
Maratus speculifer Salticidae 8 (m habitus) Maratus speculifer
Maratus spicatus Salticidae 14 (m habitus) Maratus spicatus
Maratus tasmanicus Salticidae 14 (m habitus) Maratus tasmanicus
Maratus tessellatus Salticidae 18 (m habitus) Maratus tessellatus
Maratus velutinus Salticidae 15 (m habitus) Maratus velutinus
Maratus vespa Salticidae 18 (m habitus) Maratus vespa
Maratus vespertilio Salticidae 18 (m habitus) Maratus vespertilio
Maratus volans Salticidae 16 (m habitus) Maratus volans
Maratus vultus Salticidae 4 (m habitus) Maratus vultus
Maratus watagansi Salticidae 13 (m habitus) Maratus watagansi
Saratus hesperus Salticidae 18 (m habitus) Saratus hesperus