Included taxa

Otto, J. C. & Hill, D. E. (2017e). Catalogue of the Australian peacock spiders (Araneae: Salticidae: Euophryini: Maratus, Saratus), version 2. Peckhamia 148.2: 1-24. download pdf

Back
Valid taxa Family Page / figures published as
Maratus albus Salticidae 1 (m habitus) Maratus albus
Maratus amabilis Salticidae 20 (m habitus) Maratus amabilis
Maratus anomalus Salticidae 2 (m habitus) Maratus anomalus
Maratus aurantius Salticidae 2 (m habitus) Maratus aurantius
Maratus australis Salticidae 16 (m habitus) Maratus australis
Maratus avibus Salticidae 10 (m habitus) Maratus avibus
Maratus bubo Salticidae 10 (m habitus) Maratus bubo
Maratus caeruleus Salticidae 10 (m habitus) Maratus caeruleus
Maratus calcitrans Salticidae 4 (m habitus) Maratus calcitrans
Maratus chrysomelas Salticidae 6 (m habitus) Maratus chrysomelas
Maratus cinereus Salticidae 2 (m habitus) Maratus cinereus
Maratus clupeatus Salticidae 20 (m habitus) Maratus clupeatus
Maratus cristatus Salticidae 17 (m habitus) Maratus cristatus
Maratus digitatus Salticidae 4 (m habitus) Maratus digitatus
Maratus electricus Salticidae 9 (m habitus) Maratus electricus
Maratus elephans Salticidae 19 (m habitus) Maratus elephans
Maratus eliasi Salticidae 5 (m habitus) Maratus eliasi
Maratus fimbriatus Salticidae 7 (m habitus) Maratus fimbriatus
Maratus gemmifer Salticidae 10 (m habitus) Maratus gemmifer
Maratus harrisi Salticidae 8 (m habitus) Maratus harrisi
Maratus hortorum Salticidae 11 (m habitus) Maratus hortorum
Maratus jactatus Salticidae 5 (m habitus) Maratus jactatus
Maratus julianneae Salticidae 2 (m habitus) Maratus julianneae
Maratus karrie Salticidae 11 (m habitus) Maratus karrie
Maratus lentus Salticidae 3 (m habitus) Maratus lentus
Maratus leo Salticidae 12 (m habitus) Maratus leo
Maratus linnaei Salticidae 9 (m habitus) Maratus linnaei
Maratus literatus Salticidae 13 (m habitus) Maratus literatus
Maratus lobatus Salticidae 8 (m habitus) Maratus lobatus
Maratus madelineae Salticidae 11 (m habitus) Maratus madelineae
Maratus maritimus Salticidae 13 (m habitus) Maratus maritimus
Maratus melindae Salticidae 11 (m habitus) Maratus melindae
Maratus michaelorum Salticidae 3 (m habitus) Maratus michaelorum
Maratus montanus Salticidae 13 (m habitus) Maratus montanus
Maratus mungaich Salticidae 12 (m habitus) Maratus mungaich
Maratus neptunus Salticidae 3 (m habitus) Maratus neptunus
Maratus nigromaculatus Salticidae 7 (m habitus) Maratus nigromaculatus
Maratus nimbus Salticidae 14 (m habitus) Maratus nimbus
Maratus ottoi Salticidae 5 (m habitus) Maratus ottoi
Maratus pardus Salticidae 19 (m habitus) Maratus pardus
Maratus pavonis Salticidae 13 (m habitus) Maratus pavonis
Maratus personatus Salticidae 20 (m habitus) Maratus personatus
Maratus plumosus Salticidae 5 (m habitus) Maratus plumosus
Maratus proszynskii Salticidae 16 (m habitus) Maratus proszynskii
Maratus purcellae Salticidae 15 (m habitus) Maratus purcellae
Maratus rainbowi Salticidae 14 (m habitus) Maratus splendens
Maratus robinsoni Salticidae 15 (m habitus) Maratus robinsoni
Maratus sapphirus Salticidae 18 (m habitus) Maratus sapphirus
Maratus sarahae Salticidae 12 (m habitus) Maratus sarahae
Maratus sceletus Salticidae 6 (m habitus) Maratus sceletus
Maratus speciosus Salticidae 20 (m habitus) Maratus speciosus
Maratus speculifer Salticidae 8 (m habitus) Maratus speculifer
Maratus spicatus Salticidae 15 (m habitus) Maratus spicatus
Maratus tasmanicus Salticidae 16 (m habitus) Maratus tasmanicus
Maratus tessellatus Salticidae 21 (m habitus) Maratus tessellatus
Maratus trigonus Salticidae 21 (m habitus) Maratus trigonus
Maratus velutinus Salticidae 17 (m habitus) Maratus velutinus
Maratus vespa Salticidae 17 (m habitus) Maratus vespa
Maratus vespertilio Salticidae 18 (m habitus) Maratus vespertilio
Maratus volans Salticidae 19 (m habitus) Maratus volans
Maratus vultus Salticidae 4 (m habitus) Maratus vultus
Maratus watagansi Salticidae 14 (m habitus) Maratus watagansi
Saratus hesperus Salticidae 21 (m habitus) Saratus hesperus