Family: Anyphaenidae Bertkau,1878 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0105] Detail
Gen. Thaloe Brescovit, 1993 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02162] Detail
T. Brescovit, 1993e: 693, type Anyphaena remota Bryant, 1948.
Thaloe ennery Brescovit, 1993 | m | Hispaniola     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024054]
Thaloe ennery Brescovit, 1993e: 697, f. 8-10 (Dm).
Thaloe remotus (Bryant, 1948) * | m | Hispaniola     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024055]
Anyphaena remota Bryant, 1948b: 424, pl. 11, f. 106, 111 (Dm).
Thaloe remotus Brescovit, 1993e: 695, f. 1-5 (Tm from Anyphaena).
Thaloe remotus Brescovit, 1997a: 31, f. 41-45 (m).
Thaloe tricuspis (Bryant, 1940) | m | Cuba     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024056]
Wulfila tricuspis Bryant, 1940: 438, pl. 16, f. 223 (Dm).
Anyphaena tricuspis Bryant, 1948b: 425 (Tm from Wulfila; N.B.: T omitted by Roewer).
Thaloe tricuspis Brescovit, 1993e: 695, f. 6-7 (Tm from Anyphaena).
up