The World Spider Catalog, Version 14.0
by Norman I. Platnick

© Copyright 2000 — 2013 American Museum of Natural History. All Rights Reserved.
Title Page Introduction Families Counts Bibliography Generic List Fossils Database


OrderTaxonomicAlphabetic
1Liphistiidae Actinopodidae
2Atypidae Agelenidae
3Antrodiaetidae Amaurobiidae
4Mecicobothriidae Ammoxenidae
5Hexathelidae Amphinectidae
6Dipluridae Anapidae
7Cyrtaucheniidae Antrodiaetidae
8Ctenizidae Anyphaenidae
9Euctenizidae Araneidae
10Idiopidae Archaeidae
11Actinopodidae Atypidae
12Migidae Austrochilidae
13Nemesiidae Barychelidae
14Microstigmatidae Caponiidae
15Barychelidae Chummidae
16Theraphosidae Cithaeronidae
17Paratropididae Clubionidae
18Hypochilidae Corinnidae
19Austrochilidae Ctenidae
20Gradungulidae Ctenizidae
21Filistatidae Cyatholipidae
22Sicariidae Cybaeidae
23Scytodidae Cycloctenidae
24Periegopidae Cyrtaucheniidae
25Drymusidae Deinopidae
26Leptonetidae Desidae
27Telemidae Dictynidae
28Ochyroceratidae Diguetidae
29Pholcidae Dipluridae
30Plectreuridae Drymusidae
31Diguetidae Dysderidae
32Caponiidae Eresidae
33Tetrablemmidae Euctenizidae
34Trogloraptoridae Filistatidae
35Segestriidae Gallieniellidae
36Dysderidae Gnaphosidae
37Oonopidae Gradungulidae
38Orsolobidae Hahniidae
39Archaeidae Hersiliidae
40Mecysmaucheniidae Hexathelidae
41Pararchaeidae Holarchaeidae
42Holarchaeidae Homalonychidae
43Huttoniidae Huttoniidae
44Stenochilidae Hypochilidae
45Palpimanidae Idiopidae
46Malkaridae Lamponidae
47Mimetidae Leptonetidae
48Eresidae Linyphiidae
49Oecobiidae Liocranidae
50Hersiliidae Liphistiidae
51Deinopidae Lycosidae
52Uloboridae Malkaridae
53Cyatholipidae Mecicobothriidae
54Synotaxidae Mecysmaucheniidae
55Nesticidae Micropholcommatidae
56Theridiidae Microstigmatidae
57Theridiosomatidae Migidae
58Symphytognathidae Mimetidae
59Anapidae Miturgidae
60Micropholcommatidae Mysmenidae
61Mysmenidae Nemesiidae
62Synaphridae Nephilidae
63Pimoidae Nesticidae
64Sinopimoidae Nicodamidae
65Linyphiidae Ochyroceratidae
66Tetragnathidae Oecobiidae
67Nephilidae Oonopidae
68Araneidae Orsolobidae
69Lycosidae Oxyopidae
70Trechaleidae Palpimanidae
71Pisauridae Pararchaeidae
72Oxyopidae Paratropididae
73Senoculidae Penestomidae
74Stiphidiidae Periegopidae
75Zorocratidae Philodromidae
76Psechridae Pholcidae
77Zoropsidae Phyxelididae
78Zoridae Pimoidae
79Ctenidae Pisauridae
80Agelenidae Plectreuridae
81Cybaeidae Prodidomidae
82Desidae Psechridae
83Amphinectidae Salticidae
84Cycloctenidae Scytodidae
85Hahniidae Segestriidae
86Dictynidae Selenopidae
87Amaurobiidae Senoculidae
88Phyxelididae Sicariidae
89Titanoecidae Sinopimoidae
90Nicodamidae Sparassidae
91Tengellidae Stenochilidae
92Miturgidae Stiphidiidae
93Anyphaenidae Symphytognathidae
94Liocranidae Synaphridae
95Clubionidae Synotaxidae
96Corinnidae Telemidae
97Zodariidae Tengellidae
98Penestomidae Tetrablemmidae
99Chummidae Tetragnathidae
100Homalonychidae Theraphosidae
101Ammoxenidae Theridiidae
102Cithaeronidae Theridiosomatidae
103Gallieniellidae Thomisidae
104Trochanteriidae Titanoecidae
105Lamponidae Trechaleidae
106Prodidomidae Trochanteriidae
107Gnaphosidae Trogloraptoridae
108Selenopidae Uloboridae
109Sparassidae Zodariidae
110Philodromidae Zoridae
111Thomisidae Zorocratidae
112Salticidae Zoropsidae