Family: Trachycosmidae Platnick,2002 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0147] Detail
Gen. Hemicloeina Simon, 1893 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02431] Detail
type Hemicloea somersetensis Thorell, 1881; gender feminine
N.B.: transferred from the Gnaphosidae to the Trochanteriidae by Platnick, 2002: 199 and to the Trachycosmidae by Azevedo et al., 2022: 11.
Hemicloeina bluff Platnick, 2002 | m f | Australia (Western Australia, South Australia)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037974]
Hemicloeina bluff Platnick, 2002: 208, f. 569-572 (Dmf).
Hemicloeina bulolo Platnick, 2002 | f | New Guinea     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037975]
Hemicloeina bulolo Platnick, 2002: 206, f. 567-568 (Df).
Hemicloeina gayndah Platnick, 2002 | m f | Australia (Queensland)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037976]
Hemicloeina gayndah Platnick, 2002: 205, f. 553-556 (Dmf).
Hemicloeina humptydoo Platnick, 2002 | m f | Australia (Northern Territory)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037977]
Hemicloeina humptydoo Platnick, 2002: 206, f. 557-560 (Dmf).
Hemicloeina julatten Platnick, 2002 | m f | Australia (Queensland)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037978]
Hemicloeina julatten Platnick, 2002: 202, f. 545-548 (Dmf).
Hemicloeina kapalga Platnick, 2002 | m f | Australia (Northern Territory)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037979]
Hemicloeina kapalga Platnick, 2002: 207, f. 561-564 (Dmf).
Hemicloeina somersetensis (Thorell, 1881) * | m f | Australia (Northern Territory, Queensland)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027389]
Hemicloea somersetensis Thorell, 1881: 307 (Dj).
Hemicloeina somersetensis Simon, 1893a: 346.
Hemicloeina somersetensis Platnick, 2002: 201, f. 541-544 (Dmf).
Hemicloeina spec Platnick, 2002 | m f | Australia (Queensland)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037980]
Hemicloeina spec Platnick, 2002: 204, f. 549-552 (Dmf).
Hemicloeina wyndham Platnick, 2002 | m | Australia (Western Australia)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:037981]
Hemicloeina wyndham Platnick, 2002: 208, f. 565-566 (Dm).
up