Family: Hersiliidae Thorell,1869 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0097] Detail
Gen. Bastanius Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:04322] Detail
type Bastanius kermanensis Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016; gender masculine
Type Bastanius kermanensis Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016; gender masculine
Bastanius foordi (Marusik & Fet, 2009) | f | Iran     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:042556]
Hersiliola foordi Marusik & Fet, 2009: 86, f. 7.13-14, 8.5 (Df).
Bastanius foordi Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016: 1452 (Tf from Hersiliola).
Bastanius kermanensis Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016 * | m f | Iran     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:048537]
Bastanius kermanensis Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016: 1449, f. 1A-D, 2A-F, 5A-C (Dmf).
up