Family: Linyphiidae Blackwall,1859 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0103] Back

Gen. Tapinopa Westring , 1851 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:01294 ]
N.B.: not a senior synonym of Floronia Simon, 1887 (Millidge, 1984b: 246, contra Millidge, 1977: 45).
Status: accepted
Last updated
2017-02-14
Described in
Westring, 1851
Go to type species
Species counts
Counts Status
8accepted
1synonym
Reference

Westring, N. (1851). Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Faunan. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar 2: 25-62. download pdf

Edit history

No logging data available so far.