Family: Liocranidae Simon,1897 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0047] Back

Gen. Apostenus Westring , 1851 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02172 ]
Status: accepted
Last updated
2017-08-16
Described in
Westring, 1851
Go to type species
Species counts
Counts Status
13accepted
1homonym replaced
Reference

Westring, N. (1851). Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Faunan. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar 2: 25-62. download pdf

Edit history

No logging data available so far.