Family: Nemesiidae Simon,1889 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0007] Back

Gen. Lycinus Thorell , 1894 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:00121 ]
N.B.: removed from the synonymy of Mygaloides Nicolet, 1849 (regarded as a nomen dubium) by Goloboff, 1995: 148, contra Raven, 1985a: 98; considered a senior synonym of Parachubutia Mello-Leitão, 1940f: 233, type P. gajardoi Mello-Leitão, 1940 by Schiapelli & Gerschman, 1967b: 55, and of Levina Zapfe, 1963: 125, type L. epipiptusa Zapfe, 1963 by Schiapelli & Gerschman, 1973c: 291.
Status: accepted
Last updated
2015-06-10
Described in
Thorell, 1894a
Go to type species
Species counts
Counts Status
12accepted
1nomen dubium
Reference

Thorell, T. (1894a). Förteckning öfver arachnider från Java och närgrändsande öar, insamlade af Carl Aurivillius; jemte beskrifningar å några sydasiatiska och sydamerikanska spindlar. Bihang till Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 20(4): 1-63. download pdf

Edit history

No logging data available so far.