Logs

Download new or changed taxa of last 6 months as CSV | of last 12 months as CSV
Latest logs
Date Type Taxon Comment Reference
2014-07-17New species inserted Hemirrhagus guichi Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus franckei Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New species inserted Hemirrhagus franckei Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus embolulatus Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New species inserted Hemirrhagus embolulatus Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus benzaa Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New species inserted Hemirrhagus benzaa Mendoza, 2014 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus stygius (Gertsch, 1971) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17First description of male Hemirrhagus stygius (Gertsch, 1971) | Mexico (Old value)Mendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus reddelli (Gertsch, 1973) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus puebla (Gertsch, 1982) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus pernix (Ausserer, 1875) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus perezmilesi García-Villafuerte & Locht, 2010 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus papalotl Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17First description of male Hemirrhagus papalotl Pérez-Miles & Locht, 2003 | Mexico (Old value)Mendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus ocellatus Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17First description of male Hemirrhagus ocellatus Pérez-Miles & Locht, 2003 | Mexico (Old value)Mendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus nahuanus (Gertsch, 1982) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus mitchelli (Gertsch, 1982) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus grieta (Gertsch, 1982) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus gertschi Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus eros Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus elliotti (Gertsch, 1973) | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus coztic Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Hemirrhagus chilango Pérez-Miles & Locht, 2003 | MexicoMendoza, 2014a
2014-07-17Reference includedAhmed et al., 2014a
2014-07-17New taxonomic reference entry Chrysilla assamensis Ahmed, Anam, Saikia, Manthen & Saikia, 2014 | IndiaAhmed et al., 2014a
2014-07-17New species inserted Chrysilla assamensis Ahmed, Anam, Saikia, Manthen & Saikia, 2014 | IndiaAhmed et al., 2014a
2014-07-15Taxonomic reference update Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 | Germany, Czechia (Old value)
2014-07-15Taxonomic reference update Wubanoides uralensis (Pakhorukov, 1981) | Russia (Europe to South Siberia), Mongolia (Old value)
2014-07-14Reference includedThaler-Knoflach et al., 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 | Belgium, Switzerland, Germany, Austria, RomaniaThaler-Knoflach et al., 2014
2014-07-14Species synonymy Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 | Belgium, Switzerland, Germany, Austria, RomaniaCarniella mihaili synonymized with Carniella brignoliiThaler-Knoflach et al., 2014
2014-07-14Species updated Carniella mihaili (Georgescu, 1989) | RomaniaStatus: Synonym (Old value)Thaler-Knoflach et al., 2014
2014-07-14Species distribution update Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 | Belgium, Switzerland, Germany, Austria, Romania (Old value)Thaler-Knoflach et al., 2014
2014-07-14Reference includedTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Strophius hirsutus O. Pickard-Cambridge, 1891 | Costa Rica, PanamaTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Aphantochilus inermipes Simon, 1929 | BrazilTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Strophius fidelis Mello-Leitão, 1929 | BrazilTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Simorcus coronatus Simon, 1907 | West, Central AfricaTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Strophius albofasciatus Mello-Leitão, 1929 | BrazilTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Ulocymus muricatus (Mello-Leitão, 1942) | ArgentinaTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Ceraarachne blanci (Mello-Leitão, 1917) | BrazilTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Ceraarachne varia Keyserling, 1880 | ColombiaTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Strigoplus guizhouensis Song, 1990 | ChinaTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Strophius nigricans Keyserling, 1880 | Trinidad, Peru, Brazil, ParaguayTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Bucranium taurifrons (O. Pickard-Cambridge, 1881) | Venezuela, Guyana, Peru, Brazil, ParaguayTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14New taxonomic reference entry Aphantochilus rogersi O. Pickard-Cambridge, 1871 | Panama to ParaguayTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14Taxon is nomen dubium Strophius melloleitaoi Soares, 1943 | BrazilStrophius melloleitaoi Soares, 1943 declared a nomen dubiumTeixeira, Campos & Lise, 2014
2014-07-14Species updated Strophius melloleitaoi Soares, 1943 | BrazilError corrected (Old value)Teixeira, Campos & Lise, 2014
33951 to 34000 out of 35265 entries      « Prev   1 ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... 706  Next »