Requested reference

Dalman, J. W. (1826). Årsberättelse om nyare zoologiska arbeten och upptäker, till Kongl. Vetenskaps-Academien afgiven den 31 Mars 1826. Stockholm, pp. 1-115 (Araneae, p. 59). download pdf -- Show included taxa

Back