Requested reference

KulczyƄski, W. (1895d). Attidae musei zoologici Varsoviensis in Siberia orientali collecti. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 32: 45-98. download pdf -- Show included taxa

Back