Requested reference

Sundevall, C. J. (1830). Svenska spindlarnes beskrifning. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1829: 188-219. (also as separate, pp. 1-32) download pdf -- Show included taxa

Back