Requested reference

Šestáková, A., Krumpál, M. & Krumpálová, Z. (2009). Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenskéhó, Bratislava, 151 pp. download pdf -- Show included taxa

Back