Requested reference

Bielak-Bielecki, P & Rozwałka, R. (2011). Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) (Araneae: Nesticidae) in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica 676 18: 137-141. download pdf -- Show included taxa

Back