Requested reference

Sundevall, C. J. (1833a). Svenska spindlarnes beskrifning. Forts├Ąttning och slut. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1832: 172-272. [publ. in 1833, see Blick & Kronestedt, 2000] download pdf -- Show included taxa

Back