Requested reference

Rozwałka, R. & Zawal, A. (2012). Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) a spider species new for Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica 19: 83-87. download pdf -- Show included taxa

Back