Requested reference

Rozwałka, R. (2012a). First record of Karita paludosa (Duffey, 1971) (Araneae: Linyphiidae) in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica 19: 71-75. download pdf -- Show included taxa

Back