Requested reference

Hasselt, A. W. M. van (1880). Bijdrage tot de kennis van den Lipistius desultor Schiƶdte. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (2) 15(2): 186-196. download pdf -- Show included taxa

Back