Requested reference

Vogels, J. (2019). Verslag van een vakantieweek spinnen verzamelen met Talavera aperta (Miller, 1971) nieuw voor de Nederlandse fauna [Report of a holiday week collectiong spiders, with Talavera aperta (Miller, 1971) new to fauna of the Netherlands]. Nieuwsbrief SPINED 38: 25-30. download pdf -- Show included taxa

Back