Requested reference

Coşar, İ. (2021c). Türkiye’nin örümcek faunası için yeni bir kayıt: Palaestina dentifera O. Pickard-Cambridge, 1872 (Araneae, Zodariidae) [A new record for the spider fauna of Turkey: Palaestina dentifera O. Pickard-Cambridge, 1872 (Araneae, Zodariidae)]. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 10(2): 344-347. download pdf -- Show included taxa

Back