Requested reference

Kratochvíl, J. (1931). Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beiträge zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně 13: 68-73. download pdf -- Show included taxa

Back