Requested reference

Drensky, P. (1935). Paiatzi (Araneae) seubirani ot Dr Stanko Karaman w Jougoslavia i osobeno w Makedonia. Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Instituti v Sofia 8: 97-110. download pdf -- Show included taxa

Back