Requested reference

Kratochvíl, J. (1938b). Étude sur les araignées cavernicoles du genre Sulcia nov. gen. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 11(3): 1-25. download pdf -- Show included taxa

Back