Requested reference

Kratochvíl, J. (1939). À propos des deux araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 6-7: 279-289. download pdf -- Show included taxa

Back