Requested reference

Kratochvíl, J. & Miller, F. (1940b). Eine neue Spinnengattung der Familie Eresidae aus Europa. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 8: 91-96. download pdf -- Show included taxa

Back