Requested reference

Miller, F. & Kratochvíl, J. (1940b). Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 8: 59-72. download pdf -- Show included taxa

Back