Requested reference

Charitonov, D. E. (1946). New forms of spiders of the USSR. Izvestija Estedvenno-Nauchnogo Instituta pri Molotovskom Gosudarstvennom Universitete imeni M. Gor'kogo 12: 19-32. download pdf -- Show included taxa

Back