Requested reference

Tullgren, A. (1946). Svenska spindelfauna: 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam. 5-7. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Entomologiska Föreningen, Stockholm, 141 pp. download pdf -- Show included taxa

Back