Requested reference

Charitonov, D. E. (1947a). Contribution to the fauna of spiders of Crimean caves. Speleologicheskii Biulleten Yestestvenno-Nauchnogo Instituta pri Molotovskom Gosudarstvennom Universitete imeni M. Gorkogo 1: 43-52. download pdf -- Show included taxa

Back