Requested reference

Kratochvíl, J. (1948). Étude sur les araignées cavernicoles du genre Stygohyphantes gen. nov. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 12: 3-24. download pdf -- Show included taxa

Back