Requested reference

Tullgren, A. (1949). Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. III. Svenska representanter för familjen Theridiidae. Entomologisk Tidskrift 70: 33-64. download pdf -- Show included taxa

Back