Requested reference

Westring, N. (1861). Araneae svecicae. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar 7: 1-615. download pdf -- Show included taxa

Back