Requested reference

Buchar, J. (1966a). Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 30: 210-218. download pdf -- Show included taxa

Back