Requested reference

Fuhn, I. E. & Oltean, C. (1969). Aranee din pǎdurea Hagieni (Dobrogea) [Araigneés de la forêt de Hagieni (Dobroudja)]. Ocrotirea naturii şi mediului inconjurator, Bucureşti 13: 165-174. download pdf -- Show included taxa

Back