Requested reference

Azheganova, N. S. (1971). Pauki-volki (Lycosidae): Permskoi oblasti. Ministerstvo prosveshcheniya RSFSR, Perm, pp. 1-21. download pdf -- Show included taxa

Back