Requested reference

Buchar, J. & Polenec, A. (1974). Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 38: 81-85. download pdf -- Show included taxa

Back