Requested reference

Utochkin, A. S. & Pakhorukov, N. M. (1976). Materialy k faune paukov zapovednika. Trudy Pechoro-Ilycheskogo Gosudarstvennogo Zapovednika 13: 78-88. download pdf -- Show included taxa

Back