Requested reference

Miller, F. (1978). Lepthyphantes spelaeorum und L. korčulensis (Araneae) aus den grossen süddalmatinischen Höhlen. Přírodovědné práce ústavů Československé Akademie Věd v Brně (N. S.) 12(4): 59-64. download pdf -- Show included taxa

Back