Requested reference

Weiss, I. & Marcu, A. (1979). Aranee şi opilionide epigee din rezervaţia de dune fluviatile de la Hanu Conachi. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal, Ştiin ţe Naturale (St. nat.) 23: 251-254. download pdf -- Show included taxa

Back