Requested reference

Buchar, J. (1981). Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 45: 4-13, 1 map, 3 figs. download pdf -- Show included taxa

Back