Requested reference

Marusik, Y. M., Tarabaev, C. K. & Litovchenko, A. M. (1991). Katalog paukov-krugopyadov Kazakhstana. Semeistvo Araneidae. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR Seriya Biologicheskikh Nauk (Biol.) 1990(4): 14-22. download pdf -- Show included taxa

Back