Requested reference

Růžička, V., Boháč, J. & Macek, J. (1991). Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 31: 33-46. download pdf -- Show included taxa

Back