Requested reference

KulczyƄski, W. (1885). Araneae in Camtschadalia a Dre B. Dybowski collectae. Pamietnik Akademji umiejetnosci w Krakow wydzial matematyczno-przyrodniczy 11: 1-60. download pdf -- Show included taxa

Back