Requested reference

Jarocki, F. P. (1825). Zoologiia czyli zwiérzetopismo ogólne podlug naynowszego Systematu ulozóne. Warsaw 5, 315-382. download pdf -- Show included taxa

Back