Included taxa

Rozwałka, R. & Łysiak, S. (2011). First record of the Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) (Araneae, Linyphiidae) in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica 18: 131-135. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Improphantes geniculatus Linyphiidae 132, f. 1a-e (m) Improphantes geniculatus
Genera
No genus found for this reference