Included taxa

Thorell, T. (1858b). Till kännedomen om slägten a Mithras och Uloborus. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 15: 191-205. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Uloborus plumipes Uloboridae 195 (Df) Uloborus costae
Zosis geniculata Uloboridae 197 (Df) Uloborus latreilleii
Genera
No genus found for this reference