Included taxa

Staręga, W. (1972). Nowe dla fauny Polski i rzadsze gatunki pająków (Aranei), z opisem Lepthyphantes milleri sp. n. Fragmenta Faunistica, Warsaw 18: 55-98. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Archaeodictyna consecuta Dictynidae 55 (S) Archaeodictyna consecuta
Berlandina cinerea Gnaphosidae 83, f. 9-11, photo 7 (mf) Berlandina cinerea
Gnaphosa opaca Gnaphosidae 84, f. 12-14, photo 8 (mf) Gnaphosa opaca
Megalepthyphantes collinus Linyphiidae 66, f. 1-2, photo 1 (f) Lepthyphantes collinus
Nusoncus nasutus Linyphiidae 79, f. 8, photo 6 (f) Troxochrus nasutus
Palliduphantes milleri Linyphiidae 67, f. 3-4, photo 2 (Df) Lepthyphantes milleri
Tapinocyba biscissa Linyphiidae 78, f. 7, photo 5 (f) Tapinocyba biscissa
Taranucnus bihari Linyphiidae 71, f. 5-6, photo 3 (f) Taranucnus bihari
Zelotes puritanus Gnaphosidae 85, f. 15-17, photo 4 (mf) Zelotes sp.
Genera
No genus found for this reference