Included taxa

Ribera, C. (1981b). Sobre els gèneres Lessertia i Scotoneta (Arachnida, Araneae) a les cavitats de la península Ibèrica. Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural 9: 157-161. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Lessertia barbara Linyphiidae 160, f. 3-4 (f) Scotoneta barbara
Lessertia dentichelis Linyphiidae 158, f. 2 (f) Lessertia dentichelis
Genera
No genus found for this reference