Included taxa

Kulczyński, W. (1882b). Opisy nowych gatunków pająków, z Tatr, Babiéj góry i Karpat szlązkich. Araneae novae in montibus Tatricis, Babia Góra, Carpatis Silesiae collectae. Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 8: 1-42, pl. 1-3. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Agyneta conigera Linyphiidae 23, pl. 2, f. 14 (Dm) Erigone excavata
Anguliphantes monticola Linyphiidae 7, pl. 1, f. 4 (Dm) Linyphia monticola
Clubiona alpicola Clubionidae 33, pl. 3, f. 20 (Dmf) Clubiona alpicola
Dasumia carpatica Dysderidae 39, f. 25 (Dm) Harpactes carpaticus
Diplocephalus helleri Linyphiidae 28, pl. 3, f. 17 (Dmf) Erigone tatrica
Iberina montana Hahniidae 30, pl. 3, f. 18 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:054092] Hahnia parva
Incestophantes annulatus Linyphiidae 2, pl. 1, f. 1 (Dm) Linyphia annulata
Kaestneria torrentum Linyphiidae 10, pl. 1, f. 6 (Dmf) Linyphia torrentum
Liocranoeca striata Liocranidae 31, pl. 3, f. 19 (Dmf) Agroeca striata
Mansuphantes arciger Linyphiidae 9, pl. 1, f. 3 (Df) Linyphia arcigera
Mecynargus longus Linyphiidae 19, pl. 2, f. 12 (Dmf) Erigone longa
Micaria silesiaca Gnaphosidae 35, pl. 3, f. 22 (Df) Micaria hospes
Mughiphantes pulcher Linyphiidae 4, pl. 1, f. 2 (Dmf) Linyphia pulchra
Mughiphantes varians Linyphiidae 6, pl. 1, f. 3 (Dmf) Linyphia varians
Oedothorax gibbifer Linyphiidae 21, pl. 2, f. 13 (Dmf) Erigone gibbifera
Oreonetides glacialis Linyphiidae 13, pl. 1, f. 8 (Dmf) Erigone cacuminum
Ozyptila rauda Thomisidae 38, pl. 3, f. 24 (Dmf) Ozyptila obsoleta
Scotinotylus antennatus Linyphiidae 17, pl. 2, f. 11 (Dmf) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:053752] Erigone aries
Syedra myrmicarum Linyphiidae 15, pl. 1, f. 9 (Df) Erigone myrmicarum
Tiso aestivus Linyphiidae 16, pl. 2, f. 10 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:053618] Erigone carpatica
Walckenaeria atrotibialis Linyphiidae 24, pl. 2, f. 25 (Dmf) Erigone decipiens
Walckenaeria suspecta Linyphiidae 26, pl. 3, f. 16 (Dmf) Erigone suspecta
Xysticus alpicola Thomisidae 36, pl. 3, f. 23 (Dm) Xysticus alpicola
Genera
No genus found for this reference